Umumiy dasturlash teoriyasi bo’yicha test

Quyidagi kodni yurg’izganimizda, ekranga qanaqa tekst chiqadi? Javobni izoh sifatida qoldiring.

class Foo
{
  public void run()
  {
    print "Yuguraman ";
  }

  public string ground()
  {
    return "Yer oyoqlarim ostida\n";
  }

  public void want(string what)
  {
    print what . " tilab,\n";
  }
}

Foo foo = new Foo;
foo.run();
foo.want("yulduzlarni");
print foo.ground();
foo.run();
print "Taqdirimni izlab...";

21+

Umumiy dasturlash teoriyasi bo’yicha test” ga 15 fikr qoldirilgan

Fikr bildirish