Algoritm bo’yicha topshiriq: Bankomat

Umumiy dasturlash teorisyasini tugatganlar uchun topshiriq: Tasovvur qiling plastik kartangizdan pul yechishingiz kerak. Bankomatda 10 000 so’m pul bor. Undan 1000 so’m so’rasangiz, u sizga pulni bergach “Bankomatda 9000 so’m …

Algoritm bo’yicha topshiriq

Topshiriq: Sut kosasida choy, choy kosasida esa sut bo’lib qolibdi. Vazifangiz algorimt yozish, ya’ni biror kod yozingki, sutKosasi ni ekranga chiqarmoйchi bo’lsak, ekranga Sut yozuvi chiqsin, choyKosasi ni ekranga chiqarmoqchi …

Sinf va Obyekt mavzusi uchun test. Umumiy dasturlash teoriyasi.

Quyida “Sinf va Obyekt” mavzusi uchun test berilgan. Maqolaning o’zi bu yerda: https://myblog.uz/2019/11/25/10-class-va-object-umumiy-dasturlash-teoriyasi-dasturlashni-organish-kursi/ Yuqoridagi kod ekranga qanaqa tekstni chiqaradi? Javoblaringizni izoh sifatida qoldiring 84+