#3 – HTML. vazifa javobi

foo.html

<h1>Bu Foo.html fayli.</h1>

<a href="b/bar.html">Barga o'tish</a><br>
<a href="b/c/baz.html">Bazga o'tish</a>

bar.html

<h1>Bu Bar.html fayli.</h1>

<a href="../foo.html">Fooga o'tish</a><br>
<a href="c/baz.html">Bazga o'tish</a>

baz.html

<h1>Bu Baz.html fayli.</h1>

<a href="../../foo.html">Fooga o'tish</a><br>
<a href="../bar.html">Barga o'tish</a>
9+

#3 – HTML. vazifa javobi” ga 4 fikr qoldirilgan

  • Akmal Kadirov

   Сиз бу ердамас, “Кабинет” деган жойга киринг. У ерда маколалар деган булим бор. Янги макола кушинг. Куриб турганингиздек изох сифатида колдирсангиз кодни куриб булмайди

   7+
 1. Akmal Kadirov

  Миразиз, жуда яхши тайёрлабсиз. Мавзуни тушунибсиз. Факат хтмл кодни туларок ёзинг. Яъни бу ерда Doctype, html, head, body каби теглар колиб кетган

  5+

Fikr bildirish